MIRJANA DESPIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Mirjana Despić

E-mail:
Katedra/služba :
Služba za financijsko-računovodstvene poslove