Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Odjel za tehničke studije, za potrebe preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo i  preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesor -I izbor,  iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja računarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesor - I izbor, iz znanstvenog područja  prirodnih  znanosti,  polja matematika, na neodređeno vrijeme u  punom radnom vremenu;
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste -  docent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja računarstvo,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u  suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste - asistent, iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstvo.

2. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane citologija, histologija i embriologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,(znanstvenik povratnik);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane anatomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane onkologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste -  poslijedoktorand, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljnih medicinske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i  na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti, grane ortopedija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane neuro znanost na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste -docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti, grane interna medicina na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja kemija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu;
 •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - redoviti profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu.- (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu);
 •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste - docent, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti, grane znanost o moru, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, grane anatomija i
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u  suradničko zvanje i na radno  mjesto I vrste -  asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane klinička psihologija.

4. Filozofski fakultet

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste -  izvanredni profesor, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologija, grane anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome i prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
 3. presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)
 4. opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih  znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
 6. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti