Na temelju članka 59. I 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. raspisan je Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj 2017./2018. godini:

Popis obavijesti