OBAVIJESTI:

UNWTO Affiliate Member


Upisi u više godine studija započinju...

Upisi u više godine studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli započet će 22. rujna 2018. godine i obavljat će se putem Studomata. Upisi u „apsolventsku godinu“ vršiti će se u Uredima za studente i obrazovne programe (Studentska služba) od 9. listopada 2018. godine. Obavijest o proceduri upisa u više godine biti će objavljena na web stranici Sveučilišta kroz nekoliko dana i sadržavati će detaljne upute što je sve potrebno učiniti za upis više godine studija i „apsolventske godine“.

Popis obavijesti