SJEDNICE SENATA:

UNWTO Affiliate Member


Sjednice Senata

Repozitorij

Materijali za sjednice dostupni su na djelatničkom intranetu na stranici "Senat":

Za pristup intranetu koristi se AAI@EduHr elektronički identitet djelatnika Sveučilišta.